سامانه استعلام قیمت ساخت انواع قالب های پلاستیک و دایکاستسامانه استعلام قیمت پروژه های شاپ دراوينگ با تکلا  و یا انواع پروژ های شاپ دراوینگ با تکلا (اسنپی تکلا)

17

اکتبر 2017

سامانه استعلام قیمت پروژه های شاپ دراوينگ با تکلا و یا انواع پروژ های شاپ دراوینگ با تکلا (اسنپی تکلا)

اسنپی تکلا


مشاهده لیست قیمت ها

تاپ شاپ دراوینگبرای شروع سفارش اینجا کلیک کنید

نکته 1 : پروژه های کمتر از 200 تن توافقی
نکته 2 : پروژه های صنعتی بصورت توافقی
نکته 3 : هندریل و پله بصورت توافقی
نکته 4 : پروژه های خارجی بصورت توافقی
نکته 5 : پروژه های کوچک بصورت توافقیآشنایی بیشتر با ما

0
درصد موفقعیت

ورود به انجمن