خدمات برش لیزر فلزات , استعلام قیمت برش لیزر انواع ورق , برش لیزر , برش لیزر انواع ورق , برش لیزر انواع ورق آلیاژی , سامانه خدمات برش لیزرسامانه استعلام قیمت پروژه های شاپ دراوينگ با تکلا  و یا انواع پروژ های شاپ دراوینگ با تکلا (اسنپی تکلا)

17

اکتبر 2017

سامانه استعلام قیمت پروژه های شاپ دراوينگ با تکلا و یا انواع پروژ های شاپ دراوینگ با تکلا (اسنپی تکلا)

نکته 1 : پروژه های کمتر از 200 تن توافقی نکته 2 : پروژه های صنعتی بصورت توافقی نکته 3 : هندریل و پله بصورت توافقی نکته 4 : پروژه های خارجی بصورت توافقی نکته 5 : پروژه های کوچک بصورت توافقی