1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

آشنایی با ساخت قالب پلاستیک و ویکی پدیا

قالب-تزریق-پلاستیک-و-هزینه-ساخت-طراحی-100% تضمین شده

هزینه-و-قیمت-طراحی-و-ساخت-قالب-تزریق-پلاستیک-100%

قیمت ساخت قالب تزریق پلاستیک 100%

سامانه استعلام قیمت طراحی و ساخت انواع قالب های پلاستیک تنها با 3 کلیک

ساخت قالب پلاستیک

توضیح در مورد فرآیند تزریق پلاستیک
1- پر کردن قطعه 2- نازل 3- ضخامت دیواره 4- حفره 5-گاز 6-سوزن توخالی 7-مغزی تزریق
برای توضیح ساخت قالب پلاستیک

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

طراحی و ساخت انواع قالب پلاستیک با کشویی ,طراحی و ساخت انواع قالب پلاستیک با صفحه بیرون انداز , طراحی و ساخت انواع قالب پلاستیک معمولی

1- قالب کشویی ساختمان آن شبیه قالب معمولی است ولی با کشویی اضافی و انگشتی کنترل برای حرکت جانبی
2-قالب با صفحه بیرون انداز ساختمان آن شبیه قالب های معمولی است ولی خروج از آن با صفحه بیرون انداز است .
3-قالب معمولی ساده ترین ساختمان را دارد که عبارتند از یک سطح جدایش ، حرکت دهانه در یک راستا ، خروج از قالب با وزن قطعه کار و گلویی پایین

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

طراحی و ساخت قالب پلاستیک پاره شونده ,طراحی و ساخت قالب پلاستیک پیچی ,طراحی و ساخت قالب پلاستیک فکی

1- در قالب پلاستیک پاره شونده دو سطح جدایش ، عملکرد صفحه میانی با کشش جغجغه ای یا مغزی کشش ، و حرکت چند قسمتی دهانه
2-در قالب پلاستیک پیچی حرکت دورانی ماهیچه رزوه با محرکه نصب شده با عملکرد مکانیکی
3-در قالب پلاستیک فکی ساختمان آن شبیه قالب معمولی است و فک های اضافی برای قطعات با بریدگی های عرضی و یا رزوه های خارجی جهت گرفتن نیرو

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

ساختمان اصلی قالب تزریق پلاستیک بصورت کلی

ساختمان قالب تزریق با پین بیرون انداز
اجزای اصلی که عبارتند از 1- بوش راهنما2-میل راهنما 3-صفحه قالب 4-فلنج مرکز کننده 5-بوش اسپرو 6-سوراخ خنک کاری 7-صفحه قالب 8-صفحه کفشک 9-صفحه میانی 10-زوار 11-پین بیرون انداز 12-میل بیرون انداز 13-صفحه بیرون انداز 14-پین برگشت 15- گلویی مرکز کننده 16-صفحه کفشک

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

سیستم خروج از قالب با بیرون انداز

1-پین بیرون انداز
2-بریدگی عرضی
3-قطعه تزریق
4- میل بیرون انداز (عملکرد هیدرولیکی)
5-صفحه پایه بیرون انداز
6-صفحه نگهدار بیرون انداز
7-بوش کششی اسپرو
8-پین بیرون انداز اسپرو
9-اسپرو میله ای
10-بوش تزریق
قسمت a
در این بخش ما بصورت مختصر درباره سیستم خروج از قالب با بیرون انداز در قالب های پلاستیک پرداخته ایم

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

اجزای تشکیل دهند ماشین های تزریق پلاستیک

اجزای تشکیل دهند ماشین های تزریق پلاستیک :
1- صفحه تکیه گاهی 2 – ستون ها 3- صفحه کفشک قالب ، متحرک 4- نیمه قالب متحرک 5- نیمه قالب ثابت 6- فشار نهایی تزریق 7- باند حرارتی 8- قیف تغذیه 9- مواد قالب 10-محرکه حلزون
11- حلزون(ماردون) 12- نازل 13- اهرم زانویی
گرانول (مواد اولیه تزریق) توسط باند حرارتی به صورت مذاب و قالب گیری در می آید . با حلزون منتقل و هموژن (یکنواخت ) شده و با فشار به داخل حفره قالب پرس می شود .

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

مراحل تزریق در قالب تزریق پلاستیک به اختصار

مراحل تزریق در قالب تزریق پلاستیک به اختصار
1- نیمه قالب ثابت
2-نازل متحرک
3-نیمه قالب متحرک
2-1- مواد قالب 2 – میل راهنما
بستن قالب
قالب تزریق با حرکت نیمه قالب بسته می شود
نازل متحرک روی اسپرو قالب فشار داده می شود .
تزریق مواد قالب
مواد قالب در حالت نرم و خمیری می باشد و تحت فشار بالا به حفره قالب پرس می شود .
باز شدن قالب و بیرون اندازی قطعه تزریق
بعد از خنک شدن قطعه تزریق قالب باز شده و قطعه کار از قالب بیرون انداخته می شود .

1399 ساخت قالب پلاستیک 2020

انواع دستگاه تزریق پلاستیک:

1. عمودی
2. افقی

انواع دستگاه تزریق پلاستیک از جهت سیستم انتقال مواد:
1. پیستونی
2. ماردونی (پیچی)

انواع دستگاه تزریق پلاستیک از جهت حرکت صفحه متحرک:
1. دستگاه های بازویی
2. دستگاه های جکی

قسمت های مختلف ماشین تزریق در قالب تزریق پلاستیک:واحد تزریق پلاستیک
1. قسمت تزریق
2. قسمت قالب گیری

اجزای مختلف قسمت تزریق در ساخت قالب تزریق پلاستیک:

1. مارپیچ
2. نازل
3. سیلندر تزریق
4. قیف مواد
5. گرمکن
6. حرارت سنج
7. ترموکوپل

[iphorm id=”5″ name=”فرم استعلام قیمت طراحی و ساخت انواع قالب های پلاستیک “]

تماس تلفنی

سامانه استعلام قیمت طراحی و ساخت انواع قالب های پلاستیک و محاسبه هزینه طراحی انواع قالب های پلاستیک

تشکر و سپاس